Sprawca uciekł z miejsca wypadku – co z odszkodowaniem?

Sprawca uciekł z miejsca wypadku – co z odszkodowaniem?

Kolizja na drodze? To się zdarza! Nie ma co panikować, o ile sprawca wypadku pozostał na miejscu i udaje się dopełnić wszystkich formalności. Co jednak w sytuacji, gdy sprawca ucieka, a do tego nie mamy polisy OC?

Co z odszkodowaniem?

Aby uzyskać odszkodowanie, trzeba zgłosić kolizję, nawet, jeśli sprawca uciekł z miejsca wypadku. Następnie koniecznie trzeba zadbać o to, by mieć świadków zdarzenia, o ile osoba odpowiedzialna za wypadek uciekła. W innej sytuacji wystarczy uzyskać numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy, by dopełnić reszty formalności. Proces likwidacji szkody rozpoczyna się, gdy zostanie ona zgłoszona do ubezpieczyciela. W zależności od sytuacji zastanej, istnieją trzy warianty pozwalające na wypłatę odszkodowania.

Wariant nr 1

Sprawca pozostał na miejscu i posiada polisę OC. Odszkodowanie jest zatem wypłacane z towarzystwa, z którym zawarł on umowę. Jeśli właściciel pojazdu uszkodzonego posiada AC, sam może zdecydować, czy szkoda ma być zlikwidowana z jego AC, czy z OC sprawcy.

Gdy sprawca nie posiada obowiązkowego OC, za wypłatę odszkodowania będzie odpowiedzialny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Mając jakiekolwiek wątpliwości, na jakiej zasadzie działa taki sposób wypłacania odszkodowania, warto wpisać w swoją wyszukiwarkę hasło ’odszkodowania Kraków’ lub uwzględniając inne miasto, i dowiedzieć się szczegółów.

Wariant na 2

Jeśli sprawca pozostaje nieznany, ale właściciel uszkodzonego pojazdu ma AC, koszty naprawy zostaną pokryte dzięki polisie posiadanej przez właściciela. Uwaga! Jest to możliwe tylko wtedy, gdy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takie sytuacje. Jeśli nie, a chcemy wiedzieć, co dalej robić – ponownie pomoże Internet. Na hasło, np. ’odszkodowania Kraków’, pojawi się mnóstwo wyników wyszukiwania, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości.

Wariant nr 3

Właściciel posiada tylko polisę OC, a sprawcy nie udało się ustalić. Pozostaje liczyć na pomoc Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wypłaca on odszkodowania za szkody osobowe i materialne, ale tylko wtedy, gdy którykolwiek z uczestników doznał obrażeń ciała, a powstały uszczerbek na zdrowiu trwał powyżej 14 dni.

Każdego rodzaju inna sytuacja, w której zachodzą wątpliwości, co robić dalej, wymaga indywidualnej konsultacji. Gdzie znaleźć specjalistę? Mając przed sobą wyniki wyszukiwania wedle wyrażenia ’odszkodowania Kraków (bądź wybierając inną lokalizację), należy poszukać firm zajmujących się przyznawaniem odszkodowania.