Kto przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Kto przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Rozwód rzutuje na przyszłość całej rodziny. Zwykle decyzja ta najbardziej dotyka dzieci, które nie do końca rozumieją, dlaczego całe ich życie nagle ulega zmianie. Rozwód bowiem często w pewien sposób wyklucza któregoś z rodziców z życia dziecka. Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Czy można się porozumieć co do opieki nad dzieckiem?

Małżonkowie, decydując się na rozwód, mogą wcześniej ustalić między sobą, jak będzie wyglądała ich dalsza opieka nad małoletnim wspólnym dzieckiem. Jest to najlepsze dla dziecka rozwiązanie, ponieważ rodzice w zgodzie decydują o najważniejszych dla niego kwestiach, a więc eliminujemy w ten sposób walkę o dziecko w sądzie. Porozumienie takie powinno być sporządzone na piśmie. Dokładna jego treść nie jest narzucona, jednak zwykle określa się w nim takie kwestie, jak na przykład to, gdzie dziecko będzie mieszkało po rozwodzie, w jaki sposób rodzice będą ponosili koszty utrzymania dziecka, jak będą podejmowane decyzje dotyczące dziecka czy też w jaki sposób będą przebiegać kontakty z dzieckiem. Sąd, orzekając o rozwodzie, bierze pod uwagę takie porozumienie, ale wyłącznie wtedy, gdy jego treść pozostaje w zgodzie z dobrem dziecka. Istotną kwestią jest również to, że sąd zwykle orzeka o wspólnym wychowywaniu się rodzeństwa rozwodników. Nie wyklucza się jednak rozdzielenia rodzeństwa, ale tylko wówczas, gdy wymaga tego dobro dzieci.

Kto w razie konfliktu będzie opiekował się dzieckiem po rozwodzie?

Niezależnie od tego, czy porozumienie pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami zostało zawarte, sąd musi w wyroku rozwodowym rozstrzygnąć o przyszłości ich małoletnich dzieci. W przypadku, gdy brak jest takiego porozumienia pomiędzy rozwodnikami, sąd rozstrzyga o tym, w jaki sposób będzie sprawowana władza rodzicielska, a także w jaki sposób będą utrzymywane kontakty rodziców z dzieckiem. Strony postępowania mogą jednak złożyć zgodny wniosek, aby sąd nie orzekał o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sprawy rozwodowe, w których w grę wchodzi konflikt o opiekę nad małoletnimi dziećmi małżonków, są zwykle bardzo skomplikowane. Wówczas warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który dopilnuje wszystkich formalności i pomoże nam przeprowadzić w sądzie walkę o własne dziecko. Wystarczy, że w wyszukiwarce internetowej wpiszemy hasło np. „adwokat sprawy rodzinne Łódź”, a z pewnością znajdziemy profesjonalnego pełnomocnika, który sprawi, że rozwód stanie się dla nas o wiele łatwiejszy, a nasze szanse na przejęcie opieki nad dzieckiem znacznie wzrosną.