Czym jest prawo rodzinne?

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne stanowi jeden z działów prawa cywilnego. W ustawach określone zostają na przykład zasady funkcjonowania rodziny. Aby dokładnie poznać całe prawo rodzinne, trzeba zapoznać się z wieloma wątkami oraz zasadami.

Co rozumiemy przez określenie prawo rodzinne?

Wszystkie stosunki rodzinne związane z majątkiem, ale również i sprawami niemajątkowymi, powiązaniami rodzinnymi, a nawet stosunkami pomiędzy osobami trzecimi – to wszystko kwestie wyjaśnione i uregulowane przez prawo rodzinne Łódź to jedno z miast w Polsce, gdzie każdego dnia spore grono mieszkańców korzysta z pomocy prawników rodzinnych. Są oni potrzebni jednakowo do reprezentacji przed organami sprawiedliwości, ale bardzo często udzielają porad w problematycznych sytuacjach czy sporach.

W prawie rodzinnym znajdują się także zasady dotyczące sposobów zawierania małżeństwa, sprawy związane z równouprawnieniem, prawa przysługujące dzieciom, omówione zostają kwestie dyskryminacji oraz ochrony życia rodzinnego i zawodowego.

Jakie sprawy są powiązane z prawem rodzinnym?

Prawo rodzinne reguluje stosunki pomiędzy współmałżonkami. Rozumie się przez to separację, rozwody, podział majątku, a także przygotowanie intercyzy. Jeśli dwoje dorosłych osób ma wspólne dzieci, przepisy regulują prawo do opieki, ustalenie władzy rodzicielskiej, a także kwestie związane z alimentami. Ustawodawca wyjaśnił dogłębnie także sprawy adopcji.

Jeśli małoletni sprawiają problemy wychowawcze albo – co gorsza – brali udział w przestępstwie, ich zachowanie będzie kontrolowane i sprawdzane zgodnie z przepisami prawa rodzinnego. Sporządzenie testamentów to kolejna kwestia związana z prawem rodzinnym.

Większość spraw związanych z prawem rodzinnym nie należy do łatwych, dlatego wiele osób ma problemy z ich zrozumieniem oraz odnalezieniem się w skomplikowanych niuansach i aspektach. Dochodzi do tego napięta atmosfera na Sali rozpraw, która towarzyszy sprawom rozwodowym albo ustalaniu praw rodzicielskich nad małoletnimi dziećmi. Pomoc i wsparcie adwokata są wtedy szczególnie przydatne. Doświadczony prawnik to ulga psychiczna, ale jednocześnie pomoc w przygotowywaniu wszystkich dokumentów i ukończeniu formalności.

Kodeks prawa rodzinnego ma przede wszystkim za celu dobro oraz bezpieczeństwo rodziny. Dziecko jest szczególnie chronione, a wymiar sprawiedliwości skupia uwagę, żeby małoletnim niczego nie brakowało i mieli dobre warunki bytowania.