Bezpłatna pomoc prawna- co zostało ze znanego programu w 2021 roku

Bezpłatna pomoc prawna- co zostało ze znanego programu w 2021 roku

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z trwającym stanem epidemii, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Taka kolej rzeczy sprawia, iż powstaje wiele niejasności i wątpliwości. Jak otrzymać bezpłatną pomoc prawną w 2021 roku?

Czym jest poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie to działania dostosowane do konkretnej sytuacji osoby uprawnionej, które zmierzają do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach, czy też spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. W razie konieczności sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan postępowania i wspomaga jego realizację. Darmowe poradnictwo obywatelskie obejmuje przede wszystkim porady dla osób zadłużonych oraz porady z zakresu  zabezpieczenia społecznego, oraz spraw mieszkaniowych.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pandemia wciąż trwa, a problemy rodzinne nadal występują. Utrudniony dostęp do uzyskania porad prawnych sprawia, że ludzie coraz częściej szukają ich w Internecie. Można to zaobserwować, spoglądając na częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz, jak np. „prawo rodzinne Łódź”, czy „porady prawne Poznań”. Warto jednak obeznać się nieco w kwestii bezpłatnej pomocy prawnej w dobie pandemii, która obejmuje:

  • Poinformowanie osoby fizycznej, uznawanej za „osobę uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym, jak również przysługujących jej usprawnieniach czy też spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, sądowym, sądowo-administracyjnym lub administracyjnym;
  • Wskazanie osobie uprawnionej możliwości rozwiązania jej problemu prawnego;
  • Utworzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym lub przygotowawczym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • Darmową mediację;
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, czy też ustanowienie radcy prawnego, adwokata. Rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz poinformowanie o ryzyku finansowym i kosztach związanych ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.