Człowiek, który chce „pójść do nowej pracy”, potrzebuje dwóch nóg: jedną jest CV, drugą – list motywacyjny. W procesie rekrutacji wielu kandydatów traci szansę na…

Udana sprzedaż rzadko kiedy jest dziełem przypadku. Zwykle to efekt pomyślnej realizacji z góry założonego scenariusza, którego każdy etap został wcześniej dokładnie zaplanowany. Chociaż możliwości…

Każda minuta spotkania z klientem jest bardzo cenna. Jednak to właśnie pierwsze chwile mogą bardzo ułatwić współpracę na kolejnych etapach, budując ogromny kapitał, który przyczyni…